Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2020.gadam

Ar izpilddirektora rīkojumu 26.11.2019. noteikts Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiks 2020. gadam:
1.1.Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”- no 01.jūnija līdz 17.jūlijam.
1.2.Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”- no 20.jūlija līdz 28.augustam.
1.3.Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”- no 01.jūnija līdz 17.jūlijam.
1.4.Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”- no 01.jūnija līdz 17.jūlijam.
1.5.Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”- no 20.jūlija līdz 28.augustam.
Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājuma laikā būs slēgtas. Pirmsskolas izglītības iestādēm nodrošināt līdz 2020.gada 31.augustam vietu pirmsskolas izglītības iestādēs obligāto pirmsskolas izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem.
Pirmsskolas izglītības iestāžu “Zvaigznīte”, “Kāpēcītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvāt bērnus vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaniņš” (vadītāja Silvija Bērziņa), “Bērziņš” (vadītāja Zinaīda Kotkina) un “Auseklītis” (vadītāja Anita Paģire). Pirmsskolas izglītības iestāžu “Zvaniņš”, “Bērziņš” un “Auseklītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvāt bērnus vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaigznīte” (vadītāja Anita Apine) un “Kāpēcītis” (vadītāja Janīna Anspoka).
Bērnu dzimšanas dienu svinēšana

Pēdējā oktobra dienā 31.10.2019 svinējām vasarā un rudenī dzimušo bērnu dzimšanas dienas. Katra grupa uzstājās ar savu priekšnesumu, dziedāja, dejoja. Ciemos pat bija ienākusi pati Rudens, kurai arī bija jautri kopā nosvinēt dzimšanas dienas.
Jubilāri tika apsveikti ar skolotāju sagatavotām skaistām medaļām un protams nobeigumā bija arī cienasts.


    Šodien mūsu rīts sākās pavisam neparasti, pulksten 10:00 visi sanācām bērnudārza teritorijā, lai svinīgi atklātu to pēc renovācijas.
    Mūs apciemoja un savus laba vēlējumus šajā dienā izteica Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Kraps un priekšsēdētāja vietniece Kristīna Ozola, Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, vadītāja vietniece Sarmīte Safronova, kā arī SIA "Ošukalns Celtniecība" pārstāvji.
    Savu paldies pilsētas domei, celtniekiem, vecākiem, darbiniekiem, kā arī visiem, kuri palīdzēja šajā atjaunošanas un pārvākšanās procesā, teica iestādes vadītāja Zinaida Kotkina.
     Bērni ar prieku piedalījās šajā pasākumā un ar nepacietību gaidīja, kas tad būs tālāk, bet tālāk viņus gaidīja pārsteigums. Katra grupiņa devās uz savu nojumi, lai to izpētītu un atrada dāvanu - maisiņu ar konfektēm.
Vēlreiz gribam teikt lielu PALDIES par mūsu jaunu, skaistu, sakoptu, gaišu un vienlaikus spilgtu bērnudārzu, bērniem arī noteikti ir liels prieks atrasties šādās telpās, bet mums ir prieks par mūsu bērniem.

Sveicam zinību dienā!

GARĪGĀS VESELĪBAS NEDĒĻA 2019 JĒKABPILĪ


PII "Bērziņš" garīgās veselības nedēļa

Nedēļas mērķis:

Iepazīstināt ar veselīga dzīvesveida principiem, caur dažādām aktivitātēm veicināt bērnu fizisko, emocionālo un garīgo veselību.

Otrdiena 23.04. - "Dejosim kopā."

  • atbalstīt vēlmi rādīt deju kustības;
  • dot iespēju izjust kustību prieku.

Trešdiena 24.04. - "Vingrojam mūzikas pavadījumā."

  • veidot izpratni par dažādiem mūzikas ritmiem un veidiem;
  • mudināt veikt kustības mūzikas pavadījumā;
  • veidot labvēlīgu apkārtējo vidi.

Ceturtdiena 25.04. - "Pasmaržo un uzmini."

  • sniegt zināšanas par vitamīniem un veselīgu uzturu;
  • iepazīstināt ar veselīgiem augļiem un dārzeņiem, izmantojot maņu orgānus;
  • sekmēt darba prieku.

Piektdiena 26.04. - "Smieklu diena. Smejies un būsi vesels!"

  • iepazīstināt ar dažādām emocijām;
  • rosināt brīvi izpaust savas pozitīvās emocijas.


Pasākumus, kas notiks šajā nedēļā Jēkabpilī var apskatīt šeit https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2019-04-16/garigas-veselibas-nedela-2019-jekabpili"Tikai priecīga sirds rod baudu darot labus darbus."

   Lieldienas ievada Klusā nedēļa ar Pūpolu svētdienu, Zaļo ceturtdienu, Lielo piektdienu un Kluso sestdienu, bet svētdienā tiek atzīmētas pirmās Lieldienas. Otrās Lieldienas ir nākamās nedēļas pirmdiena. Katrai dienai ir īpaša nozīme.   
   Šajā pirmssvētku laikā katram ir kaut kas savs, kas ir svarīgs un īpašs. Šogad mēs apvienojāmies ar mūsu kolektīvu, vecākiem un bērniem, lai izdarītu vienu nelielu, bet ļoti svarīgu un labu darbu. Aicinājām visus sarūpēt dāvanas ar konfektēm un tējām priekš pansionāta "Jaunāmuiža" senioriem. Kopā ar bērniem tika sataisīti daudz krāsainie Lieldienu apsveikumi.


    Paldies bērnudārza kolektīvam, bērniem un vecākiem par atsaucību!


    Pēc tradīcijas katru gadalaiku svinam bērnu dzimšanas dienas. Ziemā dzimušos jubilārus šogad suminājām 21. februārī.
    No rīta pulksten 9:30 visi sapulcējās zālē, visiem jubilāriem bija atsevišķi sagatavotas vietas zāles priekšā. Pirmo kā apsveikumu viņi saņēma skolotāju sagatavotās medaļas, tad vecākās un sagatavošanas grupas bērni ar prieku dziedāja un skaitīja dzejoļus jubilāriem.
    Vēlāk bērni noskatījās leļļu teātri, ko bija sarūpējušas skolotājas. Pēc tam visi bērni kopā gāja dejot un dziedāt. Pasākuma beigās, kā jau pienākas svinot svētkus, visus gaidīja cienasts.