Ābeles jau dārzos
Smagi lejup līkst.
Nobrieduši augļi
Zaru rokās tvīkst.
Gatvēs kļavu lapas
Spilgti iedegas.
Laukos pilnas vārpas
Kupli zeltojas...
             /Dzidra Rinkule-Zemzare/


Skaistajā rudens laikā, kad raža ir novākta un zeme dodas atpūtā, mēs varam vēl paspēt uzņemt vitamīnus no garšīgiem āboliem, īpaši esam priecīgi, ka mūsu bērnudārza teritorijā aug skaistas ābeles un mums ir iespēja gan tos nogaršot, gan pieliekot nedaudz radošuma no tiem kaut ko izveidot . Sagatavošanas grupas "Zelta zivtiņa" bērni to arī darīja - draudzīgi, atbildīgi un ar prieku lasīja ābolus un veidoja bērnudārza nosaukumu.