Pēc tradīcijas katru gadalaiku svinam bērnu dzimšanas dienas. Ziemā dzimušos jubilārus šogad suminājām 21. februārī.
    No rīta pulksten 9:30 visi sapulcējās zālē, visiem jubilāriem bija atsevišķi sagatavotas vietas zāles priekšā. Pirmo kā apsveikumu viņi saņēma skolotāju sagatavotās medaļas, tad vecākās un sagatavošanas grupas bērni ar prieku dziedāja un skaitīja dzejoļus jubilāriem.
    Vēlāk bērni noskatījās leļļu teātri, ko bija sarūpējušas skolotājas. Pēc tam visi bērni kopā gāja dejot un dziedāt. Pasākuma beigās, kā jau pienākas svinot svētkus, visus gaidīja cienasts.