1. septembris - Zinību diena. 10.00 bērni kopā ar skolotājām pulcējās iestādes pagalmā.
Pasākums sākās ar Latvijas valsts himnas noklausīšanos. Pēc tam visi kopā atbildēja kāpēc visi sanākuši un kādi svētki šodien ir. 
Vēlāk sekoja pasākuma vadītāja vārdi:
"Es jums atklāšu noslēpumu. Es zinu, ka aiz septiņām jūrām ir burvju dārzs un dārzā aug burvju koks. Uz šī koka vienu reizi gadā izaug burvju konfektes - zināšanu konfektes."
Mērķis bija dabūt burvju-zināšanu konfektes, bet pie tām var tikt tikai tad, ja savāc 5 atslēdziņas, lai dabūtu atslēdziņu ir jāizpilda dažādi uzdevumi. Šajā ceļā bērnus gaidīja gan dziedāšana, gan dažādu kustību atkārtošana mūzikas pavadījumā, gan mīklu minēšana, ciemos ar savu uzdevumu bija ieradusies arī burtu meitiņa, kā arī bija dažādi citi interesanti uzdevumi, ar kuriem bērni ar lielāko prieku tika galā. Savācot visas 5 atslēdziņas katra grupa dabūja lielo burvju konfekti. Ar laba un veiksmīga jaunā mācību gada novēlējumiem visi devās apskatīt, kas konfektēm ir iekšā.


  Līgodama vien atnāca
Tā līksma Jāņu diena
  Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.


21. jūnijā bērni kopā ar skolotājām pulcējās bērnudārza pagalmā, lai ieskandinātu Līgo svētkus. Kopā tika dziedātas dziesmas, izdancotas dejas, bija arī rotaļas un lēkšana pāri ugunskuram. Pēc lustēm tika baudīti gardumi - Jāņu siers un kvass.

 Otrdien, 2. maijā norisinājās ikgadējais skatuves runas konkurss "Zvirbulēns". Konkursa noteikumos bija sagatavot vismaz 8 rindu garu dzejoli par pavasari vai veltītu māmiņai. Dalībnieku priekšnesumus vērtēja iestādes vadītāja Zinaida, metodiķe Daina un mūzikas skolotāja Jeļena.
Bija patiess prieks redzēt drosminiekus, kuri uzstājās pirmo reizi, kā arī dalībniekus, kuri jau piedalījās iepriekšējos konkursos. Katram no viņiem bija savs skaists dzejolis par puķēm, par lietu, par mammu, bija arī pašsacerēts.
Pārējie grupu bērni bija skatītāju lomā, kuri uzmanīgi klausījās un aplaudēja visiem runātājiem. Beigās katrs no dalībniekiem tika apbalvots, saņemot atzinību par piedalīšanos, medaļu un krāsojamo grāmatu.
Paldies bērniem, vecākiem un skolotājām par ieguldīto darbu!

 Otrdien, 18.aprīlī PII "Bērziņš" viesojās citu pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājas ar mērķi sekmēt pieredzes apmaiņu.
Pasākuma programmā ietilpa:
 • Neliels sasveicināšanas koncerts;
 • Atklātā nodarbība grupā "Zelta zivtiņa", bērnu vecums 4-5 gadi;
 • Ekskursija pa grupām.
Nodarbību vadīja skolotājas Modrīte un Solvita, tās mērķi bija:
 • Iepazīstināt bērnus ar drošības un uzvedības noteikumiem;
 • Veicināt pozitīvu attieksmi pret dabu;
 • Pārrunāt ar bērniem augu attīstības posmus;
 • Nostiprināt priekšstatus, ka augi ir dzīvs organisms un tiem nepieciešama aprūpe;
 • Rosināt uzņemties atbildību, rūpējoties par augiem turpmāk.
Rotaļnodarbība notika ārā, kur pēc kartes bija jāatrod kontrolpunkti no 1 līdz 5. Katrā no punktiem atradās:
 1. Ķerras;
 2. Cimdi;
 3. Zeme;
 4. Ūdens;
 5. Galapunkts - nojume, kur atradās puķu stādi, kastes un vēstule.
Visi kopā izlasīja vēstuli, aplūkoja atrastās lietas, pārrunāja par to nepieciešamību un pielietojumu un bērni ķerās pie darba - puķu stādīšanas.