Otrdien, 2. maijā norisinājās ikgadējais skatuves runas konkurss "Zvirbulēns". Konkursa noteikumos bija sagatavot vismaz 8 rindu garu dzejoli par pavasari vai veltītu māmiņai. Dalībnieku priekšnesumus vērtēja iestādes vadītāja Zinaida, metodiķe Daina un mūzikas skolotāja Jeļena.
Bija patiess prieks redzēt drosminiekus, kuri uzstājās pirmo reizi, kā arī dalībniekus, kuri jau piedalījās iepriekšējos konkursos. Katram no viņiem bija savs skaists dzejolis par puķēm, par lietu, par mammu, bija arī pašsacerēts.
Pārējie grupu bērni bija skatītāju lomā, kuri uzmanīgi klausījās un aplaudēja visiem runātājiem. Beigās katrs no dalībniekiem tika apbalvots, saņemot atzinību par piedalīšanos, medaļu un krāsojamo grāmatu.
Paldies bērniem, vecākiem un skolotājām par ieguldīto darbu!

 Otrdien, 18.aprīlī PII "Bērziņš" viesojās citu pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājas ar mērķi sekmēt pieredzes apmaiņu.
Pasākuma programmā ietilpa:
 • Neliels sasveicināšanas koncerts;
 • Atklātā nodarbība grupā "Zelta zivtiņa", bērnu vecums 4-5 gadi;
 • Ekskursija pa grupām.
Nodarbību vadīja skolotājas Modrīte un Solvita, tās mērķi bija:
 • Iepazīstināt bērnus ar drošības un uzvedības noteikumiem;
 • Veicināt pozitīvu attieksmi pret dabu;
 • Pārrunāt ar bērniem augu attīstības posmus;
 • Nostiprināt priekšstatus, ka augi ir dzīvs organisms un tiem nepieciešama aprūpe;
 • Rosināt uzņemties atbildību, rūpējoties par augiem turpmāk.
Rotaļnodarbība notika ārā, kur pēc kartes bija jāatrod kontrolpunkti no 1 līdz 5. Katrā no punktiem atradās:
 1. Ķerras;
 2. Cimdi;
 3. Zeme;
 4. Ūdens;
 5. Galapunkts - nojume, kur atradās puķu stādi, kastes un vēstule.
Visi kopā izlasīja vēstuli, aplūkoja atrastās lietas, pārrunāja par to nepieciešamību un pielietojumu un bērni ķerās pie darba - puķu stādīšanas.