Tradīcijas

"Zinību diena."
"Gadskārtu ieražu svētki"
"Latvijas dzimšanas diena."
"Bērnu un vecāku darbu tematiskās izstādes."
"Skatuves runas konkurss "Zvirbulēns"."
"Bērnu dzimšanas dienu svinēšana" (pa gadalaikiem)
"Izlaidums."
"Jaunais gads."