Par mums


PII „Bērziņš” galvenie uzdevumi ir:

Nodrošināt labvēlīgo emocionālo atmosfēru;
Veicināt bērniem sava „es” apziņas veidošanos, tuvinot viņus savas tautas mentalitātei;
Veidot apziņu par sevi kā Latvijas valsts daļu, veicinot bērna izpratni par dzimto vietu;
Veidojot priekšstatus un pieredzes par latviešu un savas tautas kultūru un tradīcijām;
Sekmēt latviešu valodas izmantošanu dažādās aktivitātēs;
Veicināt spēju orientēties apkārtnē un iegūtās prasmes un iemaņas patstāvīgi lietot praktiskajā darbībā;
Veidot saziņas pieredzi;
Veicināt veselīgu dzīvesveidu;
Nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.


P.I.I. „Bērziņš” resursi:

Vadības komanda;
Pedagogu komanda;
Ģimenes līdzdalība;
Mācību vide;
Mācību programmas un plānošana;
Jēkabpils pilsētas izglītības nodaļas palīdzība, sadarbība;
Jēkabpils pilsētas pašvaldības palīdzība;
PII „Bērziņš” apkārtne;
Pedagoģiskā literatūra;
Pedagoģisko metožu daudzveidība.